Αιμορραγία υαλοειδούς

Τι είναι η αιμορραγία του υαλοειδούς?

Η αιμορραγία του υαλοειδούς είναι η παθολογική κατάσταση όπου υπάρχει αίμα στο υαλοειδές. Υπάρχουν πολλές αιτίες αιμορραγίας του υαλοειδούς με τις συχνότερες να  είναι η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η αιμορραγική αποκόλληση του υαλοειδούς και η ρωγμή του αμφιβληστροειδούς. Άλλες σπανιότερες παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία στο υαλοειδές είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου και οφθαλμικά τραύματα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της αιμορραγίας του υαλοειδούς?

Αναλόγως της ποσότητας του αίματος στο υαλοειδές μπορεί να υπάρχει από μέτρια θόλωση της όρασης έως και πλήρης απώλεια της όρασης. Σε μικρή  ποσότητα αίματος ο ασθενής μπορεί να αντιλαμβάνεται μόνο μαύρα στίγματα στην όρασή του.

Πώς αντιμετωπίζεται η αιμορραγία του υαλοειδούς?

Το βασικό μέλημά μας είναι η διάγνωση της αιτίας της αιμορραγίας. Εάν η αιμορραγία του υαλοειδούς είναι ήπια, είναι δυνατή η καλή επισκόπηση ολόκληρου του αμφιβληστροειδούς από τον οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση που δεν ανευρίσκεται αιτία άμεσης αντιμετώπισης όπως μια ρωγμή αμφιβληστροειδούς για παράδειγμα, τότε η αναμονή και η τακτική παρακολούθηση είναι η ενδεδειγμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Εάν  αιμορραγία είναι  έντονη και προκαλεί μεγάλη μείωση της όρασης και κυρίως όταν δεν επιτρέπει την καλή επισκόπηση κάποιων περιοχών του αμφιβληστροειδούς, η διάγνωση είναι δύσκολη και τίθεται δίλημμα ως προς την θεραπευτική προσέγγιση. Η υπερηχογραφία οφθαλμού μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αιτία της αιμορραγίας. Σε περίπτωση διαγνωστικού διλήμματος μπορεί να διενεργηθεί και διαγνωστική υαλοειδεκτομή.