Τμήμα Ωχράς κηλίδας και Αμφιβληστροειδούς

Τμήμα Ωχράς κηλίδας και Αμφιβληστροειδούς

Η ωχρά κηλίδα ( κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς και ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι τα πλεόν σημαντικά τμήματα του οφθαλμού σε ότι αφορά την όραση. Η εντατική ενασχόληση του δρ Χάρη Λυμνίδη κατά την ειδίκευση του στην Οφθαλμολογία και κατά την εξειδίκευση του στη Μεγάλη Βρετανία προσφέρουν εχέγγυα σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των παθήσεων της ωχράς και του αμφιβληστροειδούς. Εφαρμόζονται σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ( guidelines ) του Royal College of Ophthalmology, στα οποία έχουμε εκπαιδευτεί κατά την 6ετή μετεκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία.