Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη

Η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη είναι νεόπλαστος ιστός που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί τυχαίο εύρημα στην κλινική εξέταση και δεν προκαλεί συπτώματα, ωστόσο ορισμένες φορές συρρικνώνεται παρασύροντας και παραμορφώνοντας την επιφάνεια της ωχράς κηλίδας. Η παραμόρφωση της επιφάνειας της ωχράς κηλίδας μπορεί να προκαλεσει θάμβος οράσεως και μεταμορφοψία ( παραμορφωμένη όραση ).

Τι προκαλεί τη δημιουργία της επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης?

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη είναι ιδιοπαθής και προέρχεται από κύτταρα του υαλοειδούς που πολλαπλασιάζονται και παράλληλα μεταναστεύουνστην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς. Διάφορες παθολογικές καταστάσεις του οφθαλμού μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία τέτοας μεμβράνης όπως επίσης ιατρογενείς λόγοι όπως η εφαρμογή laser στον αμφιβληστροειδή. Συνήθως είναι ασυμπτωματική αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί έκπτωση της οπτικής οξύτητας και παραμόρφωση των εικόνων.

Ποιά είναι η θεραπεία της επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης?

Η θεραπεία είναι αποκλειστικά χειρουργική και διενεργείται υαλοειδεκτομή με ταυτόχρονη αφαίρεση της μεμβράνης.  Ένδειξη για χειρουργείο υπάρχει όταν η μεμβράνη προκαλεί παραμορφωμένη όραση ή/και θολή όραση που ενοχλεί τον ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες. Με την επέμβαση η όραση βελτιώνεται και η παραμόρφωση μειώνεται.  Η μεμβράνη αφαιρείται  με τη βοήθεια ειδικής χρωστικής και με τη χρήση ειδικών λαβίδων . Η επέμβαση  γίνεται με τοπική αναισθησία. Μερικές φορές συνδυάζεται με αφαίρεση του καταρράκτη. Μετά την επέμβαση ο ασθενής χρησιμοποιεί κολλυρίο για ένα μήνα και πρέπει να αποφεύγει την επαφή του χειρουργημένου ματιού με το νερό

 Εάν ο ασθενής επιλέξει να μην προχωρήσει σε επέμβαση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η όραση στο προσβεβλημένο μάτι μπορεί να  συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά ή και να μείνει στάσιμη, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος βελτίωσής της εκτός από τη χειρουργική επέμβαση.