Οπίσθια ραγοειδίτιδα

Τι είναι η οπίσθια ραγοειδίτιδα?

Η οπίσθια ραγοειδίτιδα είναι η φλεγμονή του χοριοειδούς χιτώνα,και η οποία μπορεί να επεκταθεί στον αμφιβληστροειδή, στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς, στο υαλοειδές και στο οπτικό νεύρο. 

Τα λοιμώδη αίτια αφορούν περίπου το 50% των περιπτώσεων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παθήσεις όπως  τοξοπλάσμωση, σύφιλη, φυματίωση, λοίμωξη από ιό HSV ή VZV (οξεία αμφιβληστροειδική νέκρωση), λοίμωξη από ιό CMV (αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλο’ι’ό) . Άλλες αιτίες οπίσθιας ραγοειδίτιδας αφορούν σε μη λοιμώδη αίτια, τα οποία μπορεί να είναι συστηματικά ή να περιορίζονται μόνο στους οφθαλμούς, όπως για παράδειγμα το αυτοάνοσο νόσημα Vogt Koyanagi Harada , η συμπαθητική οφθαλμία, η birdshot chorioretinopathy και η νόσος Αδαμαντιάδη-Bechet.

Ποια είναι τα συμπτώματα της οπίσθιας ραγοειδίτιδας?

 

Τα συμπτώματα ποικίλουν ανάλογα με τον αν η φλεγμονή εστιάζεται στην περιφέρεια του ματιού ή την κεντρική περιοχή, ανάλογα με την ένταση της φλεγμονής και ανάλογα με τον τύπο της φλεγμονής

Το βασικό σύμπτωμα της οπίσθιας ραγοειδίτιδας είναι η μείωση της όρασης του προσβεβλημένου οφθαλμού. Η βαρύτητα και η διάρκεια ποικίλουν ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα.

Άλλα συμπτώματα είναι μυιοψίες και σκοτώματα στο οπτικό πεδίο.

Ποια είναι η θεραπεία της οπίσθιας ραγοειδίτιδας?

Η θεραπεία της οπίσθιας ραγοειδίτιδας είναι πάντοτε συστηματική και ανάλογη του αιτίου το οποίο και θα πρέπει να αναγνωριστεί. Περιλαμβάνει κορτικοστεροειδή και ανοσοτροποποιητικά ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα όπως μεθοτρεξάτη, μυκοφενολάτη, αζαθειοπρίνη και άλλα. Ο χρόνος έναρξης της θεραπείας είναι κρίσιμος τόσο για τον οφθαλμό που έχει προσβληθεί όσο σε ορισμένες περιπτώσεις και για την προφύλαξη του άλλου οφθαλμού.