Πρόσθια ραγοειδίτιδα

Τι είναι η πρόσθια ραγοειδίτιδα (ιριδοκυκλίτιδα)?

Η πρόσθια ραγοειδίτιδα είναι εξ ορισμού η φλεγμονή του πρόσθιου τμήματος του ραγοειδούς χιτώνα, δηλαδή της ίριδας και του πρόσθιου τμήματος του ακτινωτού σώματος. Είναι η πιο συχνή μορφή ραγοειδίτιδας και συνήθως δεν ανευρίσκεται γενεσιουργό αίτιο και θεωρείται ιδιοπαθής. Επίσης μπορεί να οφείλεται  στην παρουσία του HLA-B27 φαινότυπου, χωρίς να υπάρχει άλλο νόσημα. Ωστόσο για το λόγο ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο συστηματικό νόσημα ή πάθηση που στην πραγματικότητα να αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία, ορισμένες φορές κρίνεται απαραίτητη  η περαιτέρω διερέυνηση με εργαστηριακές ή απεικονιστικές εξετάσεις.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της πρόσθιας ραγοειδίτιδας?

Τα συνήθη συμπτώματα είναι πόνος ή αίσθημα βάρους, φωτοφοβία και ερυθρότητα του ενός οφθαλμού ή και των δύο οφθαλμών σπανιότερα. Συνήθως  συνυπάρχει και μείωση της όρασης. Οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν παρόμοια επεισόδια στο παρελθόν. Η πάθηση αυτή έχει την τάση να εμφανίζει υποτροπές.

Σε περίπτωση που υπάρχει διάγνωση ιδιοπαθούς νεανικής αρθρίτιδας απαιτείται συστηματική παρακολούθηση του παιδιού με βάση συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ακόμα και επι απουσίας συμπτωμάτων, καθώς η ραγοειδίτιδα μπορεί να είναι ενεργός χωρίς εμφανή μακροσκοπικά ευρήματα ( άσπρο και όχι κόκκινο μάτι). Ακολουθούμε το πρωτόκολλο παρακολούθησης όπως έχει καθοριστεί απο το Royal College of Ophthalmologists της Μεγάλης Βρετανίας.

Ποια είναι η θεραπεία της πρόσθιας ραγοειδίτιδας?

H θεραπεία της πρόσθιας ραγοειδίτιδας βασίζεται σε  κορτιζονούχα κολλύρια σε συνδυασμό με κυκλοπληγικά κολλύρια στο προσβληθέν μάτι. Η δοσολογία εξατομικεύεται ανάλογα με τη βαρύτητα και την προέλευση της πρόσθιας ραγοειδίτιδας. Σε περίπτωση πολύ σοβαρής ραγοειδίτιδας μπορεί να χρειαστεί και συστηματική αγωγή με κορτιζόνη.  

Σε περιπτώσεις που η πρόσθια ραγοειδίτιδα οφείλεται σε κάποιο συστηματικό νόσημα είναι σημαντικό να τεθεί θεραπεία και για αυτό, πολλές φορές σε συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων..