Διάμεση ραγοειδίτιδα

Τι είναι η διάμεση ραγοειδίτιδα?

Η διάμεση ραγοειδίτιδα είναι εξ ορισμού  η φλεγμονή του οπίσθιου τμήματος του ακτινωτού σώματος και του υαλοειδούς.Η διάμεση ραγοειδίτιδα μπορεί να οφείλεται σε μία πληθώρα καταστάσεων όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας,το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου,  η σαρκοείδωση, η νόσος του Lyme, η σύφιλη,η λέπρα και η φυματίωση. Σημαντικό είναι ότι το ενδοφθάλμιο λέμφωμα μπορεί να μιμηθεί την εικόνα διάμεσης ραγοειδίτιδας.  Συνήθως ωστόσο η κατάσταση είναι ιδιοπαθής σε ένα ποσοστό περίπου 70% και δεν ανευρίσκεται άλλη αιτια. Απαιτείται πλήρης αιματολογικός και απεικονιστικός έλεγχος.

Ποια είναι τα συμπτώματα της διάμεσης ραγοειδίτιδας?

Η διάμεση ραγοειδίτιδα συνήθως προκαλεί μείωση της όρασης, η οποία πολύ συχνά συνοδεύεται από την παρουσία μυοψιών. Συνήθως προσβάλλεται το ένα μάτι μόνο. Σε βάθος χρόνου μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα και στο άλλο μάτι, αναλόγως εάν υπάρχει υποκείμενη πάθηση.

Ποια είναι η θεραπεία της διάμεσης ραγοειδίτιδας?

Στη διάμεση ραγοειδίτιδα συνήθως η χρήση στεροειδών κολλυρίων δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της φλεγμονής και προτιμάται συνήθως η συστηματική χορήγηση κορτιζόνης σε μορφή χαπιών καθώς και συστηματική αγώγη για το υποκείμενο νόσημα όπως προαναφέρθηκε.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα η χρήση μη στεροειδών ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (mycophenolate, tacrolimus, ciclosporin, methotrexate) για την αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών της κορτιζόνης. Η επιλογή του φαρμάκου και η δοσολογία του εξατομικεύονται αναλόγως της βαρύτητας της φλεγμονής και την εμπειρία του θεράποντος ιατρού. Πολλές φορές χρειάζεται η συνεργασία ιατρών άλλων ειδικοτήτων όπως Ειδικού ρευματολόγου.