Τμήμα Χειρουργικής Καταρράκτη

καταρράκτης

Ο καταρράκτης είναι η πάθηση που χαρακτηρίζεται από θόλωση του φακού του οφθαλμού. Προκαλεί σταδιακή και ανώδυνη μείωση της οπτικής οξύτητας και γενικά της όρασης. Η όραση μπορεί στα αρχικά στάδια να μπορεί να βοηθηθεί με γυαλιά, αλλά καθώς ο καταρράκτης προοδεύει τα γυαλιά δε βοηθάνε ιδιαίτερα και απαιτείται χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη.