Πτώση βλεφάρου στα παιδιά

Τι είναι η πτώση βλεφάρου ή βλεφαρόπτωση;

Πτώση βλεφάρου ή βλεφαρόπτωση εξ ορισμού είναι η πτώση του άνω βλεφάρου σε χαμηλότερη θέση σε σχέση με το φυσιολογικό . Έτσι το βλέφαρο καλύπτει μέρος ή όλο τον οπτικό άξονα και δυσχεραίνει την όραση. 

Ποιες είναι οι αιτίες της βλεφαρόπτωσης στα παιδιά;

Η πτώση βλεφάρου στα παιδιά συνήθως είναι συγγενής και μπορεί να αφορά μόνο το μύ που σηκώνει το βλέφαρο ή το νεύρο που νευρώνει το μυ, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί ως μέρος ενός συστηματικού προβλήματος.

Τι συμπτώματα έχει η πτώση βλεφάρου στα παιδιά;

Η πτώση βλεφάρου στα παιδιά εφόσον είναι σημαντική και παρεμποδίζεται ο οπτικός άξονας μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη αμβλυωπίας ή “τεμπέλικου ματιού”. Επίσης μπορεί να προκαλέσει και αντισταθμιστική θέση της κεφαλής του μικρού παιδιού, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η πτώση είναι αμφοτερόπλευρη. Το παιδί δηλαδή σηκώνει ψηλά το πηγούνι και γέρνει το κεφάλι προς τα πίσω για μπορέσει να δει καθαρά. Το πρώιμο διάστημα της ζωής του παιδιού είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της όρασής του και ένα πεσμένο βλέφαρο μπορεί να αποστερήσει τον εγκέφαλο από τα σημαντικά οπτικά ερεθίσματα που απαιτουνται για τη φυσιολογική ανάπτυξη της όρασης και έτσι να οδηγήσει σε αμβλυωπία.

Ποια είναι η θεραπεία της πτώσης βλεφάρου στα παιδιά;

Η θεραπεία της βλεφαρόπτωσης είναι πάντα χειρουργική και αποσκοπεί στην ανύψωση του βλεφάρου σε θέση που δεν επηρεάζει την όραση και κατά δεύτερο σκοπό στην αισθητική αποκατάσταση. Η απόφαση για επέμβαση λαμβάνεται μετά από διεξοδική συζήτηση με τους γονείς και στον καταλληλότερο χρόνο. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί και η προσπέλαση αποφασίζεται με γνώμονα τα ευρήματα της εξέτασης.