Αστιγματισμός

Τι είναι ο αστιγματισμός;

Ο αστιγματισμός είναι ένα ασφαιρικό διαθλαστικό ελάττωμα όπου το μάτι παρουσιάζει διαφορετική διάθλαση σε δύο άξονες και συνληθως οφείλεται σε ανωμαλία της καμπυλότητας του κερατοειδούς.. Μπορεί να είναι κανονικός (συχνότερος) ή ακανόνιστος.

Ο αστιγματισμός είναι διαθλαστικό σφάλμα και όχι πάθηση ή πρόβλημα υγείας όπως πολλοί φοβούνται.

Που οφείλεται ο αστιγματισμός;

Ο αστιγματισμός οφείλεται συνήθως στο σχήμα του κερατοειδούς αλλά μπορεί να συμβάλλει και ο οφθαλμικός φακός καθώς και ο αμφιβληστροειδής. 

Τι συμπτώματα προκαλεί ο αστιγματισμός;

Τα συμπτώματα που προκαλεί ο αστιγματισμός είναι η θολή όραση. Σπανιότερα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως οφθαλμική κόπωση,  ζάλη και  πονοκέφαλο.

Πως διορθώνεται ο αστιγματισμός;

Ο αστιγματισμός διορθώνεται με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστικό laser.