Μυιοψίες - Φωτοψίες

Τι είναι οι μυιοψίες και οι φωταψίες?

Πολλοί ασθενείς παραπονιούνται για "μυγάκια" στην όραση τους ή για "φωτάκια" ή "αστραπές". Τα συμπτώματα αυτά ορισμένες φορές είναι αρκετά θορυβώδη ενώ άλλες είναι πιο αβληχρά. Συνήθως αυτά αφορούν το υαλοειδές, το οποίο είναι μια πρωτεινική γέλη που γεμίζει το οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού και βρίσκεται προσκολλημένο στον αμφιβληστροειδή. Το υαλοειδές σε φυσιολογική κατάσταση είναι απολύτως διαυγές, ωστόσο μπορεί να αναπτύξει θολερότητες, τις οποίες οι ασθενείς αντιλαμβάνονται σα "μυγάκια" ή "ιστούς αράχνης". Στην περίπτωση αυτή και ιδίως εάν τα συμπτώματα έχουν οξεία έναρξη επιβάλλεται άμεση οφθαλμολογική εξέταση. Ο λόγος είναι ότι μια κατάσταση που τα προκαλλέι αυτά είναι η οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς. Αυτή συμβαίνει όταν το υαλοειδές, λόγω γήρανσης ή και άλλων παραγόντων αποκολλάται από τον αμφιβληστροειδή και μερικώς ρευστοποιείται. Κατά τη διαδικασία αυτή είναι πιθανό να προκληθεί ρωγμή ( ένα μικρό σκίσιμο δηλαδή )  στον αμφιβληστροειδή το οποίο εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδους. Πολλές φορές οι μυιοψίες ( τα "μυγάκια δηλαδή) συνοδεύονται και απο το αίσθημα μικρών διακοπτόμενων φωτεινών πηγών, σα φλας φωτογραφικής μηχανής, τα οποία ονομάζουμε φωταψίες. 

 

Παρόμοια συμπτωματολογία μπορεί να προέλθει και από ένα επεισόδιο ημικρανίας με αύρα, ακόμα και χωρίς πονοκέφαλο, ωστόσο αυτη είναι μία διάγνωση εξ αποκλεισμού, και πρέπει να γίνει και πάλι ενδελεχής οφθαλμολογικός έλεγχος με βυθοσκόπηση με μυδρίαση.

Ποια είναι τα συμπτώματα των μυιοψιών και φωτοψιών?

Οι μυϊοψίες εμφανίζονται ως στικτές ή γραμμοειδείς θολερότητες σε ακανόνιστη διάταξη. Παίρνουν το σχήμα ιστών αράχνης και πολλές φορές είναι αρκετα ενοχλητικές για την όραση. Συνήθως ακολουθούν την κίνηση του ματιού με μια μικρή καθυστέρηση. Οι φωταψίες εμφανίζονται σα φλας φωτογραφικής μηχανής ή σαν αστραπές στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου.

Οι μυοψίες και οι φωταψιες αποτελούν ανησυχητικό σύμπτωμα. Θα πρέπει  να αναζητούμε επείγουσα οφθαλμολογική εκτίμηση εάν

  • οι μυοψίες έχουν απότομη έναρξη ή ένω προυπάρχουν , αυξηθούν απότομα,
  • συνοδεύονται από φωταψίες 
  • ο ασθενής παρατηρήσει εξετάζοντας κάθε μάτι χωριστά ότι η όραση είναι θολή, υπάρχει μία μαύρη κουρτίνα εμπρός από την όραση, ή μέρος του οπτικού πεδίου είναι αρκετα θολό.
  • ο ασθενής είναι μύωπας.

Κατά την εξέταση γίνεται βυθοσκόπηση με μυδρίαση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  ρωγμή του αμφιληστροειδούς πρέπει επειγόντως να πραγματοποιηθεί θεραπεία με laser. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς πρέπει να πραγματοποιηθεί  επειγουσα χειρουργική επέμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση και εάν δεν υπάρχει άλλη παθολογία δεν απαιτείται θεραπεία για τα ¨μυγάκια¨.