Τμήμα Γλαυκώματος

Τμήμα Γλαυκώματος

Τι είναι το Γλαύκωμα;

Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα (glaucoma) είναι μία πάθηση του οφθαλμού που προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι μια προοδευτική  οπτική νευροπάθεια που συνοδεύεται από απώλεια του οπτικού πεδίου, δηλαδη της περιφερικής όρασης.  Σημαντικός παράγοντας είναι  η ενδοφθάλμια πίεση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το γλαύκωμα οφείλεται σε  αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση ( φυσιολογικές τιμές θεωρούνται 10-21mmHg ), ενώ υπάρχει και το γλαύκωμα φυσιολογικής ή χαμηλής πίεσης όπου η ενδοφθάλμια πίεση είναι φυσιολογική. Είναι ύπουλη καθώς δε συνοδεύεται από συμπτώματα στα αρχικά στάδια και προκαλεί μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απόλυτη τύφλωση, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Το γλαύκωμα οφείλεται συνήθως στην υψηλή πίεση  στο εσωτερικό του οφθαλμού. Η πίεση αυτή , που καλείται ενδοφθάλμια πίεση, αυξάνει τον κίνδυνο προοδευτικής καταστροφής του οπτικού νεύρου, με αποτέλεσμα την απώλεια της όρασης. Το γλαύκωμα εξελίσσεται αργά για μία περίοδο ετών. Είναι μία ‘σιωπηλή’ νόσος, αφού οι περισσότεροι ασθενείς στα αρχικά στάδια, συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (συνήθως πάνω από 20-22 mmHg) αποτελεί την πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη της νόσου, αν και υπάρχουν λιγότερο συχνά περιπτώσεις που έχουμε γλαύκωμα  με φυσιολογική πίεση (γλαύκωμα χαμηλής πιέσεως – εδώ σημαντικό ρόλο παίζει ο αγγειακός παράγοντας).