Τμήμα Χειρουργικής Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς

Τμήμα Χειρουργικής Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας αποτελεί το νευροαισθητηριακό τμήμα του οφθαλμού που μεταδίδει τις εικόνες του εξωτερικού περιβάλλοντος στον εγκέφαλο. Ακριβώς μπροστά του και άμεσα συνδεδεμένο βρίσκεται το υαλώδες σώμα ή υαλοειδές που είναι μια διαφανής πρωτεϊνική γέλη. Πολλές παθήσεις αφορούν τα δύο αυτά τμήματα του οφθαλμού και χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης με κύρια επέμβαση την υαλοειδεκτομή.