Υπερμετρωπία

Τι είναι η υπερμετρωπία;

Υπερμετρωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού ,στην οποία, συνήθως λόγου μικρού αξονικού μήκους του οφθαλμού ή μειωμένης κυρτότητας του κερατοειδούς,  οι ακτίνες του φωτός και το είδωλο του αντικειμένου που βλέπει ο ασθενής δεν εστιάζονται στον αμφιβληστροειδή αλλά πίσω από αυτόν. Διαφορά ενός χιλιοστού στο αξονικό μήκος του οφθαλμού έχει ως συνέπεια διαφορα περίπου 3 διοπτριών στη συνταγή των γυαλιών.  Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα η εικόνα να είναι θολή. .

Που οφείλεται η υπερμετρωπία;

Η υπερμετρωπία οφείλεται κατά κανόνα είτε σε μικρό μέγεθος οφθαλμού ( μικρό αξονικό μήκος του ματιού)  είτε σε μειωμένη κυρτότητα του κερατοειδούς είτε σε συνδυασμό των δύο.

Τι συμπτώματα προκαλεί η υπερμετρωπία;

Τα συμπτώματα που προκαλεί η υπερμετρωπία είναι κατά κύριο λόγο η θολή όραση, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και συμπτώματα όπως  η οφθαλμική κόπωση, η ζάλη και ο πονοκέφαλος, ακόμα και σε μικρά παιδιά λόγω αυξημένου φόρτου σχολικών εργασιών και διαβάσματος., ακόμα και με μικρό βαθμό διαθλαστικής ανωμαλίας. 

Πως διορθώνεται η υπερμετρωπία;

Η υπερμετρωπία διορθώνεται με γυαλιά, φακούς επαφής ή με laser υπερμετρωπίας.