Γλαύκωμα

Το γλαύκωμα ειναι μια προοδευτική  οπτική νευροπάθεια που συνοδεύεται από απώλεια του οπτικού πεδίου, δηλαδη της περιφερικής όρασης.  Σημαντικός παράγοντας είναι  η ενδοφθάλμια πίεση. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων το γλαύκωμα οφείλεται σε  αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση ( φυσιολογικές τιμές θεωρούνται 10-21mmHg ), ενώ υπάρχει και το γλαύκωμα φυσιολογικής ή χαμηλής πίεσης όπου η ενδοφθάλμια πίεση είναι φυσιολογική. Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση γλαυκώματος καθώς και στην πορεία εξέλιξής του, όπως η κληρονομικότητα, η γενική κατάσταση του ασθενους ( σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση κτλ), η συμμόρφωση με την αγωγή και άλλοι πολλοί.

Συμπτώματα Γλαυκώματος

Το γλαύκωμα θεωρείται ως μια ύπουλη πάθηση για το λόγο ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου συμπτώματα και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται ως ο "σιωπηλός κλέφτης της όρασης". Για αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνονται προληπτικοί έλεγχοι καθώς γλαύκωμα μπορεί να εμφανιστεί απροειδοποίητα και ιδίως σε ανθρώπους που έχουν συγγενή πρώτου βαθμού που έχει διαγνωστεί με γλαύκωμα. Σε λίγες περιπτώσεις που εμφανίζεται οξύ γλαύκωμα, λόγω του ότι η πίεση ανεβαίνει σε πάρα πολύ υψηλές τιμές, οι ασθενείς θα αισθανθούν έντονο πόνο και θα έχουν θολή όραση στο μάτι που έχει επηρρεαστεί. Οι εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις ( οπτικό πεδιό, οπτική τομογραφία συνοχής, παχυμετρία κερατοειδούς ) και η ενδελεχής ιατρική εξέταση είναι απόλυτα σημαντικές για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος.

Ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπείες αντιμετώπισης του Γλαυκώματος;

H αντιμετώπιση του γλαυκώματος γίνεται:

  • Με αντιγλαυκωματικά κολλύρια που είναι και ο συνηθέστερος τρόπος για την πλειοψηφία των περιπτώσεων.
  • Με laser ανάλογα με τον τύπο του γλαυκώματος ( selective laser trabeculoplasty, yag iridotomy, cyclodiode laser).
  • Με χειρουργικές επεμβάσεις (Τραμπεκουλεκτομή με χρήση MMC  -  Μιτομυκίνης C, Βαλβίδες Ahmed και Baerveldt).

 

Ποιες κατηγορίες αντιγλαυκωματικών κολλυρίων υπάρχουν;

Οι κατηγορίες των κολλυρίων που χρησιμοποιούμε σήμερα στους ασθενείς με γλαύκωμα είναι:

Τα ανάλογα προσταγλανδινών.
Οι β-αδρενεργικοί αποκλειστές.
Οι α2 αγωνιστές.
Οι τοπικοί αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης.
Παρασυμπαθομιμητικά.
Σε περιπτώσεις αδυναμίας ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης με σταγόνες, πολλές φορές χρειάζεται να χορηγηθεί και αγωγή από του στόματος ( δισκία  αναστολέων καρβονικής ανυδράσης (ακεταζολαμίδη)  για να ελέγξουμε την ενδοφθάλμια πίεση μέχρι ο ασθενής να χειρουργηθεί με κάποια από τις τεχνικές που θα περιγράψουμε εν συντομία παρακάτω.

 

Ποιες είναι οι πιο σύγχρονες μορφές laser που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του Γλαυκώματος;

Tα laser που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος είναι κυρίως:

SLT trabeculoplasty (Selective Laser Trabeculoplasty).

Το laser αυτό αφορά το αποχετευτικό σύστημα του οφθαλμού και στοχεύει στο να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, ώστε να μειωθεί η ενδοφθάλμια πίεση. Έχει μικρή διάρκεια εφαρμογής και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε ορισμένους τύπους γλαυκώματος. Είναι αρκετά  ασφαλές, με μη συχνές βραχυπρόθεσμες επιπλοκές και μπορεί να επαναληφθεί στον ίδιο ασθενή περισσότερες από μία φορές, εφόσον παραμένει αποτελεσματικό.

Yag ιριδοτομή.

Ο τύπος αυτού του laser χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις γλαυκώματος κλειστής γωνίας  ή προληπτικά σε περίπτωση που σε γωνιοσκοπικό έλεγχο διαπιστωθεί στενή ή κλειστή γωνία. Δημιουργείται μία μικρή οπή στην ίριδα της τάξης του 1/5 του χιλιοστού που βοηθάει στην παροχέτευση του υδατοειδούς υγρού και την διεύρυνση της γωνίας του οφθαλμού.

Diode laser  κυκλοφωτοπηξία

Το laser αυτό μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση καταστρέφοντας το επιθήλιο του ακτινωτού σώματος, που είναι το σημείο όπου παράγεται το υδατοειδές υγρό. Αυτό έχει ως συνέπεια την ελαττωμένη παραγωγή του υδατοειδές υγρού και την πτώση την ενδοφθάλμιας πίεσης.

 

Ποιες άλλες χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του Γλαυκώματος;

Στις περιπτώσεις που η φαρμακευτική αγωγή κρίνεται ανεπαρκης λόγω μη επαρκούς ελέγχου της ενδοφθάλμιας πίεσης και ταυτόχρονης εξέλιξης της γλαυκωματικής βλάβης μια άλλη επιλογή είναι η χειρουργική αντιμετώπιση του γλαυκώματος. Golden standard ακόμα και σήμερα είναι η τραμπεκουλεκτομή με την χρήση αντιμεταβολιτών. 

Η Τραμπεκουλεκτομή με Μιτομυκίνη C είναι μία επέμβαση κατά την οποία δημιουργούμε ένα μερικού πάχους σκληρικό κρημνό που βοηθάει στην παροχέτευση του υδατοειδούς υγρού και στην πτώση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η χρήση της Μιτομυκίνης C βοηθάει στην καλύτερη μακροχρόνια λειτουργία της επέμβασης. 

Άλλες χειρουργικές επεμβάσεις αφορούν την ένθεση ειδικής συσκευής που δρά ως αποχετευτικό σύστημα για τον οφθαλμό. όπως η βαλβίδα Baerveldt και Ahmed.