Τμήμα Παιδοοφθαλμολογίας

Τμήμα Παιδοοφθαλμολογίας

Η όραση αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη αίσθηση στον άνθρωπο και η ωρίμανσή της συντελείται μέχρι την ηλικία των επτά ετών περίπου. Διάφορα οφθαλμολογικά προβλήματα που υπάρχουν ή προκύπτουν στο χρονικό διάστημα από τη γέννηση έως και αυτή την ηλικία μπορεί να επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στην όραση. Είναι απολύτως σημαντική η εξέταση των παιδιών απο έμπειρο οφθαλμίατρο από τη γέννηση έως και την ηλικία ωρίμανσης του οπτικού συστήματος. Συνίσταται η οφθαλμολογική εξέταση τις πρώτες ημέρες της ζωής στο μαιευτήριο, έπειτα στην ηλικία των 6-12 μηνών και στη συνέχεια στην προσχολική ηλικία περι τα τρία με τέσσερα έτη. Από την προσχολική ηλικία συνίσταται ο οφθαλμολογικός έλεγχος κάθε χρόνο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η παιδοοφθαλμολογία λοιπόν είναι ο ξεχωριστός τομέας της Οφθαλμολογίας που ασχολείται με την εξέταση του οπτικού συστήματος των παιδιών καθώς και τη διάγνωση και τη θεραπεία οποιουδήποτε οφθαλμολογικού προβλήματος μπορεί να προκύψει. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παιδιά πολύ σπάνια θα παραπονεθούν για την όραση τους και για αυτόν ακριβώς το λόγο έιναι πολύ σημαντική η εξέταση τους στα προαναφερθέντα διαστήματα.