Τμήμα κερατοειδούς

Τμήμα Κερατοειδούς

Ο κερατοειδής είναι ο διαφανής ιστός που αποτελεί το εξωτερικό μέρος του οφθαλμού , θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η βιτρίνα του οφθαλμου. Επίσης είναι εξαιρετικά ευαίσθητος ιστός με πολύ πλούσια νεύρωση.  Γι’αυτό οι παθήσεις του επηρεάζουν άμεσα και σημαντικά την όραση και επίσης δημιουργούν θορυβώδη  συμπτώματα, όπως έντονο πόνο, φωτοφοβία κτλ. Στο ιατρείο μας αντιμετωπίζεται και παρακολουθείται  το σύνολο των παθήσεων του κερατοειδούς όπως ο κερατόκωνος, οι μολύνσεις (κερατίτιδες) ή οι δυστροφίες του κερατοειδούς .