Δακρύρροια στα παιδιά

Τι είναι η απόφραξη της δακρυϊκής συσκευής  στα παιδιά;

Ο όρος δακρύρροια στα παιδιά αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία το ένα ή και τα δύο μάτια του παιδιού δακρύζουν χωρίς άλλο προφανές γενεσιουργό αίτιο. Πολύ συχνά οφείλεται σε μερική ή πλήρη απόφραξη της δακρυϊκής συσκευής.  

Ποια είναι τα αίτια της δακρύρροιας στα παιδιά;
Η δακρύρροια στα παιδιά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οφείλεται στην παρουσία μιας λεπτής μεμβράνης στο σημείο όπου ο ρινοδακρυϊκός πόρος εκβάλλει στη μύτη (βαλβίδα του Hasner).

Πιό σπάνια η κατάσταση αυτή μπορεί να οφείλεται σε δυσγενεσία του ρινοδακρυϊκού συστήματος, όπως σε συγγενή έλλειψη δακρυϊκού σημείου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της δακρύρροιας στα μικρά παιδιά;

Σηνήθως εμφανίζεται τις πρώτες εβδομάδες της ζωής, καθώς συνήθως τα βρέφη έχουν ατελές σύστημα παραγωγής δακρύων κατά τη γέννηση και το πρόβλημα δεν είναι εμφανές πάντα στο μαιευτήριο.Το πρόβλημα μπορεί να είναι ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο και να εμφανίζεται μια μικρή λίμνη δακρύων ή και να κυλάνε στο μάγουλο του παιδιού. Συνήθως το πρόβλημα είναι πιο έντονο τους χειμερινούς μήνες ή όταν υπάρχει ρινική συμφόρηση. Κατά περίπτωση μπορεί να εμφανιστουν και κιτρινοπράσινες εκκρίσεις ( τσίμπλες ) καθώς και διόγκωση και ερυθρότητα στην πλευρική επιφάνεια της μύτης ενδεικτικά λοίμωξης.  

Ποια είναι η θεραπεία της δακρύρροιας στα παιδιά;

Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβλημα λύνεται αυτόματα χωρίς χειρουργική παρέμβαση. Σε περίπτωση υποψίας απόφραξης του ρινοδακρυϊκού συστήματος αναμένουμε μεχρι την ηλικία των 12 μηνων, καθώς η ανάπτυξη του προσωπικού κρανίου θα οδηγήσει στην αυτόματη διάνοιξη της βαλβίδας του Hasner. Σε περίπτωση βλεννοπυωδών εκκρίσεων ακολουθείται αντιμικροβιακή αγωγή με κολλύρια ενώ σε περίπτωση δακρυοκυστίτιδας απαιτείται συστηματική αγωγή. Εάν μετά το πέρας των 12 μηνών το πρόβλημα επιμένει θα απαιτηθεί καθετηριασμός του ρινοδακρυϊκού πόρου για διάνοιξή του. Σε περίπτωση υποτροπής περαιτέρω χειρουργική διόρθωση του προβλήματος ίσως καταστεί αναγκαία.