Κεντρική ορώδης χoριοαμφιβληστροειδοπάθεια

Τι είναι η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια?

Η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια  είναι μια πάθηση που προσβάλλει συνήθως νέα άτομα περί την ηλικία των 30 ετών. 

Εξ ορισμού χαρακτηρίζεται από τη συνάθροιση  υγρού κάτω  τον αμφιβληστροειδή συνήθως στην περιοχή της ωχράς κηλίδας, λόγω διαρροής από τα  τριχοειδή αγγεία του χοριοειδούς χιτώνα. Αυτό γίνεται μέσω ενός ή περισσοτέρων σημείων αυξημένης διαπερατότητας του μελάχρου επιθηλίου, και τα σημεία αυτά εμφανίζονται χαρακτηριστικά στη φλουοροαγγειογραφία, που είναι διαγνωστική εξέταση. 

Η πάθηση αυτή φαίνεται να προτιμά άνδρες και συχνότερα ασθενείς που χαρακτηρίζονται ως προσωπικότητες Α, δηλαδή αγχώδεις ανθρώπους. Επίσης άλλος λόγος είναι η εξωγενής ή ενδογενής αύξηση της κορτιζόλης, δηλαδή λήψη κορτιζονούχων φαρμακευτικών σκευασμάτων ή υπερβολική άσκηση. 

 

 

 

 

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου?

Η πάθηση  προκαλεί μείωση  της οπτικής οξύτητας και μεταμορφοψία ( παραμόρφωση της όρασης ) στο προσβληθέν μάτι.Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρχει αυτόματη ίαση και το υγρό απορροφάται μόνο του. Η όραση επανέρχεται σε φυσιολογικά ή σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο ο ασθενής να αντιμετωπίζει προβλημα με την όραση στην καθημερινότητά του. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες περίπου. Σε λίγους ασθενείς ωστόσο το πρόβλημα επιμένει μετά το πέρας του 6μήνου και μεταπίπτει σε χρονιότητα, ή υποτροπιάζει ενώ είχε φαινομενικά εξαλειφθεί εντελώς. 

Ποια είναι η θεραπεία της νόσου?

Στις περιπτώσεις που η κατάσταση επιμένει  ή υπάρχουν συχνά επεισόδια υποτροπών  κρίνεται σκόπιμο να προχωρήσουμε σε θεραπευτική αντιμετώπιση της πάθησης. Μια θεραπευτική μέθοδος είναι η φωτοδυναμική θεραπεία, κατά την οποία η φαρμακευτική ουσία ενεργοποιείται στα παθολογικά σημεία που διαρρέουν υγρό με τη χρήση φωτός, ώστε να επιδράσει μόνο στα σημεία που παρουσιάζουν βλάβη. 

Επίσης έχουν δοκιμαστεί και άλλα θεραπευτικά σχήματα με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα ωστόσο.

Σημαντική είναι η αποφυγή λήψης σκευασμάτων κορτιζόνης και η αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης.