Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς

Τι είναι η οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς?

Η οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς είναι η κατάσταση κατά την οποία η οπίσθια επιφάνεια του υαλοειδούς (ή αλλιώς υαλώδους σώματος ) αποκολλάται από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα.

Το υαλοειδές είναι ένα ζελέ (γέλη), το οποίο γεμίζει το οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού, πίσω από τον κρυσταλλοειδή φακό και μέχρι τον αμφιβληστροειδή χιτώνα . Το υαλοειδές έτσι βοηθάει στη διατήρηση του σχήματος του βολβού. Αποτελείται από νερό κατά 98% περίπου και πρωτεϊνες. Το υαλοειδές στα παιδιά και στα νεαρά άτομα είναι απόλυτα διαφανές. Ωστόσο,καθώς μεγαλώνουμε πρωτεϊνικοί σωληνίσκοι καταρρέουν,  το υαλοειδές χάνει μέρος της αρχιτεκτονικής του, γίνεται πιο υδαρό και ξεκολλάει από κάποια σημεία του αμφιβληστροειδούς. Η αποκόλληση του υαλοειδούς είναι μια φυσιολογική αλλαγή, η οποία συμβαίνει σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Μετά την ηλικίας των 50 ετών για παράδειγμα, η αποκόλληση του υαλοειδούς είναι συχνό φαινόμενο και είναι ακόμη πιο εμφανές σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπως στα 80 έτη.

Οι ασθενείς που εμφανίζουν οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς στο ένα μάτι, είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν και στο άλλο μάτι επίσης.

Ποια είναι τα συμπτώματα της οπίσθιας αποκόλλησης του υαλοειδούς?

Η οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς μπορεί να είναι ασυμπτωματική συνήθως όμως γίνεται αντιληπτή από τους ασθενείς ως μυϊοψίες ( μυγάκια )  ή φωταψίες ( λάμψεις ) . Οι μυϊοψίες μπορεί να έχουν διάφορα σχήματα (στικτές κουκκίδες, κόμματα, κλωστές) και  υποχωρούν σταδιακά, αν και συνήθως παραμένουν ως ένα βαθμό. Δε γίνονται αντιληπτά συνεχώς παρά μόνο όταν το υπόβαθρο είναι απλό, όπως ο ουρανός ή ένας άσπρος τοίχος. Οι λάμψεις μπορεί να ποικίλουν σε αριθμό και διάρκεια, αλλά συνήθως υποχωρούν μόνιμα.

Πώς αντιμετωπίζεται η οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς?

Η οπίσθια αποκόλληση του υαλοειδούς είναι φυσιολογική κατάσταση γήρανσης του οφθαλμού και δεν χρήζει θεραπείας παρά μόνο παρακολούθησης. Ένδειξη θεραπείας υπάρχει όταν η αποκόλληση του υαλοειδούς συνοδεύεται από επιπλοκές όπως η ρωγμή ή/και η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και η αιμορραγία του υαλοειδούς. Επίσης σχετική ένδειξη θεραπείας υπάρχει όταν οι θολερότητες του υαλοειδούς δυσχεραίνουν την όραση. Σχετικά πρόσφατα έχει αναπτυχθεί ειδικό laser για την εξάχνωση αυτών των θολερότητων.