Μυωπία

Τι είναι η μυωπία;

Μυωπία είναι η διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού που συμβαίνει όταν το μάτι είναι πολύ μεγάλο ή η διαθλαστική δύναμη του οπτικού συστήματος του ματιού είναι πολύ υψηλή. Το είδωλο του αντικειμένου που βλέπει ο ασθενής δεν εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή αλλά μπροστά από αυτό με αποτέλεσμα η εικόνα να μην είναι ευκρινής.

Που οφείλεται η μυωπία;

Η μυωπία οφείλεται κατά κανόνα είτε στο ότι ο οφθαλμός είναι πολύ μεγάλος σε μήκος ( αυξημένο αξονικό μήκος του ματιού ) είτε στο ότι ο κερατοειδής είναι πολύ κυρτός,  είτε σε συνδυασμό των δύο αυτών παραγόντων.

Τι συμπτώματα προκαλεί η μυωπία;

Τα συμπτώματα που προκαλεί η μυωπία είναι η κατά κύριο λόγο η  θολή όραση. Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι η κόπωση, η ζάλη και ο πονοκέφαλος.

Πως διορθώνεται η μυωπία;

Η διόρθωση της μυωπίας γίνεται με γυαλιά, φακούς επαφής ή με laser μυωπίας.