Πτώση βλεφάρου

Τι είναι η πτώση βλεφάρου ή βλεφαρόπτωση;

Πτώση βλεφάρου ή βλεφαρόπτωση είναι εξ ορισμού  η πάθηση κατά την οποία το άνω βλέφαρο βρίσκεται σε χαμηλότερη από τη φυσιολογική θέση  και καλύπτει ένα μέρος του οφθαλμού  ή και ολόκληρο το κορικό πεδίο.

 

Ποιες είναι οι αιτίες της βλεφαρόπτωσης;

Υπάρχουν διαφορετικά είδη βλεφαρόπτωσης:

  • Απονευρωτική: είναι ο πιο συχνός τύπος πτώσης και οφείλεται σε χαλάρωση και αποκόλληση της απονεύρωσης του ανελκτήρα μυος του βλεφάρου  λόγω προχωρημένης ηλικίας
  • Νευρογενής: οφείλεται σε προβληματική εννεύρωση συνήθως του ανελκτήρα μυος του βλεφάρου και μπορεί να οφείλεται και σε συστηματικά νοσήματα
  • Μυογενής: οφείλεται σε δυσλειτουργία του ανελκτήρα μυός που ανεβάζει το άνω βλέφαρο
  • Μηχανική: προκαλείται από μια ευμεγέθη μάζα (κύστη ή όγκο) του βλεφάρου που λόγω βάρους προκαλεί πτώση του βλεφάρου

Εάν η πτώση είναι παρούσα κατά τη γέννηση ονομάζεται συγγενής ενώ εάν εμφανιστεί αργότερα στη ζωή ονομάζεται επίκτητη.

Τι συμπτώματα προκαλεί η βλεφαρόπτωση;

Στη βλεφαρόπτωση το βλέφαρο καλύπτει ένα μέρος ή και ολόκληρο τον οφθαλμό προκαλώντας μείωση του ανώτερου  οπτικού πεδίου και αίσθημα βάρους του άνω βλεφάρου. Για την εξέταση του οπτικού πεδίου μπορεί να διενεργηθεί οπτικό πεδίο 120 μοιρών όπου και καταδεικνύεται το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο είναι αρκετα σημαντικό εάν ο ασθενής είναι εν ενεργεία οδηγός.

πτώση βλεφάρου

Ποια είναι η θεραπεία της βλεφαρόπτωσης;

Η θεραπεία της βλεφαρόπτωσης είναι χειρουργική. Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η ανύψωση του βλεφάρου στη φυσιολογική του θέση ή σχεδόν στη φυσιολογική του θέση, ώστε να μην εμποδίζει την όραση.

Σε ότι αφορά την ίδια την επέμβαση, αναλόγως της έκτασης της πτώσης, του βαθμού δυσλειτουργίας του ανελκτήρα μυος, της συνυπάρχουσας πτώσης οφρύος ( φρυδιού) καθώς και άλλων παραγόντων αποφασίζεται ποιά χειρουργική μέθοδος είναι η καταλληλότερη. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία, ενώ ο ασθενής είναι ξύπνιος και η αποθεραπεία είναι αρκετα σύντομη με το τελικό και οριστικό αποτέλεσμα να αναμένεται μερικές εβδομάδες αργότερα, όταν και θα έχει υποχωρήσει το οίδημα των μαλακών μορίων.