Εντρόπιο

Το εντρόπιο είναι μια  παθολογική κατάσταση του άνω ή του κάτω βλεφάρου  κατά την οποία αλλάζει η αρχιτεκτονική του βλεφάρου , το βλέφαρο στρέφεται προς τα μέσα,  με αποτέλεσμα οι βλεφαρίδες να γυρίζουν προς τα μέσα και να προκαλλούν συνεχιζόμενο μηχανικό ερεθισμό του κερατοειδούς. Αποτελεί εξαιρετικά επίπονη κατάσταση καθώς ο κερατοειδής είναι πολύ ευαίσθητος λόγω της πλούσιας εννεύρωσής του.

Η κυριότερη αιτία του εντρόπιου του κάτω βλεφάρου είναι η χαλάρωση και η αύξηση της ελαστικότητας των ιστών του λόγω ηλικίας και κυρίως του καθελκτήρα μυός. Προηγούμενο τραύμα, ουλοποίηση στην περιοχή του βλεφάρου  ή προηγούμενη επέμβαση μπορεί επίσης να προκαλέσει εντρόπιο.

Οι συνηθέστερες  αιτίες  εντρόπιου του άνω βλεφάρου είναι παθήσεις που αφορουν την εσωτερική επιφάνεια του βλεφάρου, όπως το τράχωμα,το ουλώδες πεμφιγοειδές, καθώς και προηγούμενο τραύμα στο άνω βλέφαρο.

Το εντρόπιο προκαλεί έντονο αίσθημα ξένου σώματος, ερεθισμό, ερυθρότητα, πόνο και δακρύρροια. Αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να προκαλέσει έλκος ή ουλή στον κερατοειδή με συνέπεια την μόνιμη απώλεια όρασης.

 

Απαιτείται χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση της θέσης του βλεφάρου, καθώς τα υπόλοιπα μέτρα είναι παρηγορικα ( κολλύρια, αλοιφές). Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του μετά την επέμβαση. Εμφανίζεται ένα ποσοστό υποτροπών που ποικίλλει ανάλογα με την επέμβαση που θα επιλέγεί.  Οι επιπλοκές είναι σπάνιες. Μπορεί ωστόσο να χρειαστεί και άλλη επέμβαση, καθώς ένα ποσοστό υποτροπιάζει.