Οπή ωχράς

 

Η παρουσία οπής μερικού ή ολικού πάχους στην κεντρική περιοχή της ωχράς κηλίδας ονομάζεται οπή ωχράς. Συνήθως προκαλείται από τις ελκτικές δυνάμεις που ασκεί το υαλοειδές στον αμφιβληστροειδη καθώς υφίσταται οπίσθια αποκόλληση. Το υαλοειδές έχει ισχυρή πρόσφυση στην περιοχή της ωχράς. 

Ποια είναι τα συμπτώματα της οπής της ωχράς κηλίδας?

Η οπή της ωχράς κηλίδας προκαλεί μέτρια έως σημαντική έκπτωση της όρασης  και μεταμορφοψία, δηλαδή παραμόρφωση των αντικειμένων. Η αντίληψη των χρωμάτων εμφανίζεται επίσης μειωμένη πολλές φορές.

Ποιά είναι  θεραπεία της οπής της ωχράς κηλίδας?

Η θεραπεία της οπής της ωχράς κηλίδας είναι αποκλειστικά χειρουργική και πρέπει να διενεργηθεί υαλοειδεκτομή. Εάν  σχηματιστεί  οπή της ωχράς κηλίδας πλήρους πάχους υπάρχει απόλυτη ένδειξη για χειρουργείο Με την επέμβαση αυτή αφαιρείται πρώτα το υαλοειδές και στη συνέχεια αφαιρείται η έσω αφοριστική μεμβράνη του αμφιβληστροειδή στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Στο τέλος της επέμβασης ενίεται αέριο μέσα στο βολβό, ώστε να κλείσει η οπή. Η επέμβαση  γίνεται με τοπική αναισθησία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί με επέμβαση καταρράκτη, γιατί ακόμα και αν δεν υπάρχει καταρράκτης, συνήθως λόγω της επέμβασης αναπτύσεται καταρράτης μέσα στην επόμενη διετία.  .

Η όραση  είναι πολύ θολή τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες και βελτιώνεται σταδιακά. Η συνολική παραμονή του αερίου στον οφθαλμό εξαρτάται από το είδος του και ποικίλει από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες. Απαγορεύεται ο ασθενής  να ταξιδέψει με αεροπλάνο και να ανέβει σε μεγάλο υψόμετρο για όσο καιρό υπάρχει το αέριο μέσα στο μάτι.

Οι πιθανότητες επιτυχίας με την επέμβαση (κλείσιμο της οπής και βελτίωση της όρασης) είναι σημαντικές και ανέρχονται σε περίπου 90%, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τη χρονιότητα του προβλήματος.