Συγγενής καταρράκτης

Τι είναι ο συγγενής καταρράκτης;

Ο καταρράκτης που είναι παρών κατά τη γέννηση ονομάζεται συγγενής καταρράκτης και μπορεί να αφορά οποιοδήποτε τμήμα του φακού είτε να είναι ολικός.

Σε φυσιολογικές συνθήκες ο φακός του ματιού είναι διαυγής κατά τη γέννηση και επιτρέπει τη μετάδοση του φωτός στο εσωτερικό του ματιού. Στο συγγενή καταρράκτη ο φακός του ματιού είναι θολός και, όπως και στους ενήλικες, εμποδίζει το βρέφος από το να δει καθαρά. Επειδή το οπτικό σύστημα αναπτύσεται ταχέως στο βρέφος, ο συγγενής καταρράκτης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και με μόνιμο τρόπο την όραση. Μπορεί να είναι ετερόπλευρος η αμφοτερόπλευρος δηλαδη να αφορά το ένα ή και τα δύο μάτια. 

Ποιες είναι οι αιτίες του συγγενούς καταρράκτη;

Ο συγγενής καταρράκτης μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες, όπως κληρονομικές, μεταβολικές ή άλλες συστηματικές παθήσεις, καθώς και ενδομήτριες λοιμώξεις. Μπορεί να συνοδεύεται και από άλλες διαμαρτίες των οφθαλμών σε ορισμένα γενετικά σύνδρομα.

Τι συμπτώματα έχει ο συγγενής καταρράκτης;

Ο συγγενής καταρράκτης μπορεί να εμφανιστεί με λευκοκορία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η θόλωση του φακού δεν είναι αρκετή σε έκταση για να εμφανιστει αυτό το χαρακτηριστικό έυρημα. Επίσης μπορέι να συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα ,όπως π.χ. νυσταγμός, που η διερεύνηση τους μπορεί να οδηγήσει στη διάγνωση του καταρράκτη.

Ποια είναι η θεραπεία του συγγενούς καταρράκτη;

Η θεραπεία του συγγενούς καταρράκτη είναι πάντα χειρουργική εξ ορισμού. Η  ύπαρξη καταρράκτη χρήζει άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης εντός των πρώτων 2 μηνών της ζωής. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις που ο καταρράκτης κριθεί ότι δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της όρασης, δηλαδή αφορά μόνο μκρό τμήμα του φακού που δεν αφορά τον οπτικό άξονα,  μπορεί να επιλεγεί η λύση της παρακολούθησης.