Στραβισμός

Τι είναι στραβισμός;

Στραβισμος είναι εξ ορισμού η πάθηση κατά την οποία οι άξονες της όρασης των 2 ματιών δεν είναι παράλληλοι μεταξύ τους με αποτέλεσμα τα μάτια να μην μπορούν να συνεργαστούν σαν ομάδα.

Κάθε διαταραχή των μυών ή των νεύρων ή των κέντρων αυτών που βρίσκονται στον εγκέφαλο μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση στραβισμού. 

Υπάρχουν διάφορα είδη στραβισμού. Το καθένα από αυτά έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τον ιδιαίτερο τρόπο αντιμετώπισης του.

Ο στραβισμός μπορεί να εμφανιστεί αρκετά νωρίς στη βρεφική ζωή, ακόμα και πριν από την ηλικία των 6 μηνών, οπότε και ονομάζεται συγγενής στραβισμός ή και αργότερα στη νηπιακή ηλικία.

Ποιες είναι οι αιτίες του στραβισμού;

Ο στραβισμός μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κληρονομικότητα καθώς και ότι τα πρόωρα παιδιά εμφανίζουν στραβισμό με μεγαλύτερη συχνότητα. Πολλές φορές ο στραβισμός αφορά διαθλαστικό σφάλμα που πρέπει να μελετηθεί με σκιασκοπία στο βρέφος. 

Τι συμπτώματα έχει ο στραβισμός;

Τα παιδιά με στραβισμό συνήθως δε θα παραπονεθούν για την όραση τους γιατι τις περισσότερες φορές δεν προκαλούνται συμπτώματα. Φυσικά πολλές φορές είναι εύκολα αντιληπτός από τους γονείς ή τον παιδίατρο.

Ο σημαντικότερος κίνδυνος ωστόσο αφορά την όραση του παιδιού αφού μπορεί να προκληθεί αμβλυωπία, κοινώς τεμπέλικο μάτι, και η όραση να παραμείνει χαμηλή εφ'όρου ζωής. 

Άλλη σημαντική επίπτωση του στραβισμού είναι η απώλεια της τρισδιάστατης όρασης ( στερεοσκοπική όραση ) ,η δυνατότητα δηλαδή της σωστής και επαρκούς αντίληψης του βάθους πεδίου.

Φυσικά ένα ακόμα νευραλγικό σημείο είναι το αισθητικό κομμάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για ένα παιδί που αναπτύσσεται. 

Ποια είναι η θεραπεία του στραβισμού;

Η θεραπεία του στραβισμού είναι πολυδιάστατη  και απαιτεί την καλή  συνεργασία οφθαλμιάτρου, παιδιού και γονέων.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης διερεύνηση του στραβισμού για να ανευρεθεί το γενεσιουργό αίτιο.

Το πρώτο που ελέγχεται είναι τα διαθλαστικά σφάλματα των οφθαλμών και να διορθωθούν. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με τη χορήγηση των κατάλληλων γυαλιών.Σε περίπτωση που η όραση δε βελτιώνεται μπορεί να χρειαστεί  μια κλασσική θεραπεία που εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα και αφορά το "κλέισιμο" του καλού ματιού ώστε να ενεργοποιηθεί το "κακό" μάτι σε περίπτωση αμβλυωπίας.

Σε πολλές περιπτώσεις η χορήγηση των κατάλληλων γυαλιών είναι αρκετή για να διορθώσει το στραβισμό. Όταν όμως αυτή δεν αρκεί, τότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση.

 

Τι περιλαμβάνει το χειρουργείο του στραβισμού;

Με το χειρουργείο του στραβισμού ουσιαστικά παρεμβαίνουμε στους  μύες που ελέγχουν τις κινήσεις των ματιών και τους επανατοποθετούμε στα κατάλληλα σημεία της επιφάνειας των ματιών ώστε να ευθυγραμμίσουμε τα μάτια. Οι  χειρισμοί γίνονται στην επιφάνεια του ματιού και όχι στο εσωτερικό του. Ο οφθαλμός παραμένει φυσικά στη θέση του μέσα στον οφθαλμικό κόγχο .

Λόγω του νεαρού της ηλικίας του ασθενούς η επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία, αλλά ο μικρός μας ασθενης επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα.