Τμήμα Χειρουργικής Βλεφάρων και Δακρυϊκού Συστήματος

Τμήμα χειρουργικής βλεφάρων

Η οφθαλμική πλαστική αποτελεί εξ ορισμού υποειδικότητα της Οφθαλμολογίας που ασχολείται με τις λειτουργικές παθήσεις των βλεφάρων, της περιοφθάλμιας περιοχής, του κόγχου και της δακρυϊκής συσκευής. Ο δρ Χάρης Λυμνίδης έχει εκπαιδευτεί απο τον Mr Chris McLean, Oculoplastic Surgeon, στο νοσοκομείο Royal Surrey County Hospital, UK στη διάγνωση και αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών παθήσεων που εμπίπτουν στο φάσμα της οφθαλμοπλαστικής. Ήδη, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην πόλη του Βόλου έχει επιτελέσει αριθμό επεμβάσεων από όλο το φάσμα της οφθαλμοπλαστικής όπως βλεφαροπλαστική, επανόρθωση πτώσης βλεφάρου, χειρουργική εντρόπιου, αφαίρεση καρκινώματος βλεφάρου με αποκατάσταση του βλεφάρου κτλ.